|  ورود  |  يکشنبه 06 فروردين 1396
 
 
اهداف و وظایف
اهم وظايف سازمان

1-   تهيه آمار و اطلاعات لازم و ارتباط بامراكز اطلاعاتي.

2-   ارتباط با سازمان ها و مراكز  تحقيقاتي و صنعتي داخل و خارج ازكشور باهماهنگي وزارت كشور.

3-   احداث ابنيه و تاسيسات مورد نياز ازطريق پيمانكاري با رعايت مفاد اساسنامه