|  ورود  |  يکشنبه 06 فروردين 1396
 
 
Enter Title


1)- رديف درآمدي ناشي از كاركرد ماشين الات :
 يكي از منابع مهم و عمده درآمد سازمان خدمات موتوري  به عنوان يك سازمان پشتيباني و عملياتي براي پروژه هاي عمراني شهرداري مركز و مناطق سه گانه و سازمانهاي تابعه از اين محل تأمين مي گردد و با توجه به افزايش قيمت تعمير و نگهداري ، ماشين آلات سازمان براي رو پا نگهداشتن آن نيازمند پرداخت هزينه هاي گزاف براي تعمير و نگهداري ماشين آلات موجود مي باشد . كه به عبارت ديگر بيشتر هزينه هاي عملياتي سازمان به تعمير و نگهداري ماشين الات اختصاص مي يابد. لذا با توجه به افزايش چند برابري قيمت قطعات در طول يك دوره مالي پيشنهاد مي گردد برابر افزايش ترخ تورمي كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي گردد مبلغ تعرفه هاي كاركرد ماشين الات نيز طبق نرخ تورمي اعلامي از سوي دولت محترم ارزيابي و اعمال گردد.

2)- رديف درآمدي حاصل از خدمات فني به شهرداريها و سازمانهاي تابعه: در سنوات گذشته سازمان خدمات موتوري نسبت به ارائه خدمات تعمير و نگهداري به كليه ماشين آلات سبك و سنگين شهرداري مركز و مناطق سه گانه و سازمانهاي تابعه اقدام مي نمود و ليكن در چند سال اخير مناطق و سازمانهاي تابعه از ارائه تعمير ماشين آلات خود به سازمان خودداري مي نمايند. لذا پيشنهاد مي گردد طي يك تفاهم نامه اي به شهرداري مركز و مناطق و سازمانهاي تابعه ابلاغ گردد كه نسبت به ارائه تعميرات خودرويي سبك و سنگين خود را برابر نرخ مصوب اتحاديه هاي تعميراتي خودرو به اين سازمان واگذار نمايند.

3)- درآمد ناشي از تبليغات: امروزه يكي از منابع درآمدي براي بنگاههاي اقتصادي از محل تبليغات و شناساندن كالاها و خدمات به مردم مي باشد با عنايت به اينكه مديريت 10 جايگاه CNG با اين سازمان بوده و سازمان مي تواند با در اختيار دادن قسمتي از جايگاه جهت شناساندن كالاها و خدمات ساير دستگاهها اعم از محصولات توليدي و بانك ها و غيره.. براي درآمد زايي ايجاد نمايد. و اين درآمدي مي تواند به صورت يك درآمد پايدار تبديل و قسمتي عمده اي از هزينه هاي سازمان از اين محل جبران گردد.

4)- رديف درآمدي ناشي از تجهيز كارواش: با عنايت به پنانسيل موجود در سازمان در مورد شستشوي ماشين الات سازمان مي تواند ميزان اندكي از منابع درآمدي يك منبع درآمدي جديد از اين طريق براي سازمان ايجاد نمايد و كارواش  فعلي رابه يك سيستم جديد مجهز نموده و از اين طريق درآمد پايداري نيز براي سازمان به وجود آورد.

ر)- رديف درآمد ناشي از عمليات زير سازي:  سازمان خدمات موتوري با در اختيار داشتن ماشين الات سنگين و نيمه سنگين قادر است نسبت به زير سازي و خيابان كشي در سطح شهر در حوزه مناطق سه گنه شهرداري اقدام نمايد. لذا پيشنهاد مي گردد قسمت زير سازي شهرداري كلاً به سازمان خدمات موتوري با نظارت واحد عمراني شهرداري محترم و مناطق طبق قيمت فهرست بهاء اقدام گردد.

5)- رديف درآمدي ناشي از تجهيز كارگاههاي تعميراتي: سازمان مي تواند كارگاههاي تعميراتي موجود را ارتقاء داده و براي دريافت نمايندگي خدمات پس از فروش ماشين الات سنگين و نيمه سنگين اقدام نمايد. و براي اين منظور بايستي از كارخانه هاي معتبر مذاكره شده و نسبت به اخذ نمايندگي اقدام نمايد و از اين طريق مي توان به بخش خصوصي نيز سرويس دهي نمود و اين امر نيز مي تواند درآمد پايداري براي سازمان ايجاد نمايد.

6)- رديف درآمدي تغييرات خودرو هاي گازسوز: سازمان داراي تكنسين ماهر در زمينه تعمير و راه اندازي خودرو هاي گاز سوز CNG بوده و مي توان با راه اندازي قسمت تعمير گاه CNG و تنظيم موتور وايجاد يك مركز تعميراتي CNG در كنار معاينه فني از اين طريق نيز درآمدي پايداري براي سازمان تعريف نمود.